עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
נהלים
טלפונים פנימיים
זמני הסעות
סדר יום כללי
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לכיתה ז
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
אתרי מקצועות הלימוד
הערכה חלופית
אומנויות
חינוך גופני
ספרות
היסטוריה
לשון
אזרחות
מתמטיקה
מדעים
גיאוגרפיה
תנ"ך
חינוך חברתי
אנגלית
מחשבת ישראל
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר
יומן מבחנים ואירועים
לוח אירועים חודשי
תהליך הכוון לחטע
כל המידע לקראת חט"ע
כלי הערכה לציונים
כלי הערכה לציונים
מסגרות
תכנית מל"א
תכנית מב"ר
הכיתות המקדמות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
הספריה - מידע כללי
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
נציגות הורית
חברי הנציגות
סיכומי ישיבות
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירוםכל הדפים

לוח אירועים ומבחנים - ספט'-אוק'


 חודש ספטמבר 2017

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

3/9

פתיחת שנה"ל4/9

צוות:

1400 התכנסות כל צוות בי"ס באודיטוריום

1500 מפגש מורים חדשים

5/9

מבחנים:

יא'2 תנ"ך מבחן מעבר לנכשלי 30%

צוות:

13:50 פגישת מורי י3

6/9

מבחנים:

יא' מתמטיקה

7/9

מבחנים:

יב' מתמטיקה

צוות:

שכבות ח-יא:

מפגשי הורים בכיתות החונכות ( יא' בכיתות באומנויות ובאודיטוריום)

10/9

מבדקים ומבחנים:

ז' אנגלית הבנת הנשמע

ח' מבחן על עבודת חופש מתמטיקה מפלס א
11/9

מבדקים ומבחנים:

ז' מבדק עמית שיעורים 1+2

ח' מבחן על עבודת חופש מתמטיקה מפלס ב

ט' מבחן על עבודת חופש מתמטיקה מפלס ב'

אירועים:

יא'  סיור מגמת אמנות מכללת עמק יזרעאל-תערוכת תלמידים נבחרים.

יב' הסבר לקראת מיונים לצבא במסגרת כ"ח

צוות:

שכבות ח+י ישיבות פרופיל


השתלמות classroom משעה 14:00-16:00

1900 ערב הורי יב'

12/9

מבחנים:

ט' מבחן על עבודת חופש מתמטיקה מפלס א


צוות:

ביקור בני פישר-מנהל המינהל


כנס יועצים

13/9

אירועים:

י' חשיפה לפרוייקט מעורבות חברתית


שכבות י' + יב' מגמת מחשבת ישראל "תשליך" 1900

14/9

אירועים:

י' חשיפה למסלולי מעורבות חברתית בשיעורי כ"ח

מבחנים:

ז' מבדק אנגלית 1

י' מתמטיקה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

17/9

אירועים:

י' ימי גיבוש בסימן מפגשים

סיור ט,יא,יב עיצוב גרפי

סיור לימודי יב' ג"ג לגליל

מבדקים:

ז' מבדק אנגלית 2


18/9

אירועים:

י' ימי גיבוש בסימן מפגשים

סיור לימודי יב' ג"ג לגליל


מבדקים:

ז' מבדק אנגלית 3

צוות:

שכבות ט+יא ישיבות פרופיל


השתלמות classroom משעה 14:00-16:00

19/9

אירועים:

ז' מפגש בוקר ארוך לראש השנה

י' מפגש בוקר ארוך לראש השנה

מבדקים:

ז' מבדק אנגלית השלמות

20/9

ראש השנה

21/9

ראש השנה

24/925/9

אירועים:

כ"ח -יב' מפגש עם אבנר הכהן

מבחנים:

ז' מיפוי מתמטיקה

ח' אנגלית

צוות:

השתלמות בית ספרית

26/9

יום ניקיון בינלאומי


מבחנים:

י' אנגלית

יב' אנגלית

27/9

אירועים:

ז'-ח'-ט'  שעתיים גיבוש כש"ח

שכבת ח' 1900 טיול - בין "כסה לעשור" יחד עם צוות תרבות ב19:00

יב' שיעורים 6+7 סיכום מסע לפולין עם המדריכים בקבוצות

1900 סיכום מסע לפולין עם ההורים

מבחנים:

ח' ערבית

ט' ערבית


28/9

מבחנים:

ז' מבדק 2  עמית שיעורים 1+2

יב5 אזרחותחודש אוקטובר 2017


ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

1/10

אירועים:

י' סמינר מד"א שיעורים 2-6

2/10

אירועים:

י' סמינר מד"א שיעורים 2-6

יב' כ"ח: שנת שירות - נציגי התק"ם

מבחנים:

ט' אנגלית

צוות:

השתלמות בית ספרית

3/10

4/10

סוכות


5/10

סוכות8/10

סוכות

9/10

סוכות

10/10

סוכות

11/10

סוכות

12/10

שמחת תורה15/10

אירועים:

סיור מגמת ערבית י-יא

מבחנים:

יא' אשכול ב'

יב' אשכול א'16/10

אירועים:

יב' כ"ח: שנת שירות - מפגש עם בוגרים    

מבחנים:

ח' מתמטיקה מפלס א'

ט' מתמטיקה מפלס ב'

י' אשכול ב'

צוות:

השתלמות בית ספרית

17/10

אירועים:

י'  -יא' סיור לתל אביב מגמת ג"ג

מבחנים:

ז' מתמטיקה

ח' מתמטיקה מפלס ב'

ט' מתמטיקה מפלס א'

יב' מתמטיקה

צוות:

השתלמות יועצים חדשים


18/10

אירועים:

ז' מעגלי שיח

י' סמינר "מפגשים" לבוגרי ימ"י

מפגש מנהיגויות

מבחנים:

י' מתמטיקה

יא' מתמטיקה

19/10

אירועים:

י' סמינר "מפגשים" לבוגרי ימ"י

מבחנים:

ז' אנגלית

ח1,4 היסטוריה

ח3,מיקוד תנ"ך

ח5 ג"ג

ח6 הבעה

ט' מדעים

יב1,4,5,6 תנ"ך

22/10

אירועים:

ט' טיול סביבה?

מבחנים:

ח' מדעים

ט' ספרות אורית, הגר ועמית גדש

ט' תנ"ך אביב

ט' היסטוריה טל,עינב

י' מדעים

יב' אשכול ב'


23/10

אירועים:

יב' טיול לאילת-יציאת לילה
מבחנים:

ז1,4,5,6 ערבית

ז3,7 הבעה

ז.מיקוד ספרות

יא' אנגלית

צוות:

השתלמות בית ספרית
24/10

אירועים:

י' קורס מחלץ קל

יב' טיול לאילת
מבחנים:

ח1,3,5מיקוד תרבות ישראל

ח4 תנ"ך

ח6 ג"ג

25/10

אירועים:

ח' מעגלי שיח

י' קורס מחלץ קל

יב' טיול לאילתמבחנים:

ט תנ"ך מירי

ט' הבעה דורית,טליה,דפנה,

ענבל

ט' ספרות רינת

י' אשכול א'


26/10

אירועים:

ח' סיור נחל שלף הפוך פתיחת אוכברג

י' קורס מחלץ קל

יב' טיול לאילת


מבחנים:

ז1,4,5,6,מיקוד הבעה

ז3,7 ערבית

יא1א' לשון

יא' אשכול א'

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

29/10

אירועים:

ז' יום שיא מדעים

י' קורס מחלץ קל

מבחנים:

ט' הבעה ענבל,נירית,דורית,דפנה

ט' אזרחות יהושוע,אילנה

יא1 היסטוריה


30/10

אירועים:

י' קורס מחלץ קל

יב' כ"ח פאנל חיילים

מבחנים:

ז1,2,3,4,5,6מיקוד היסטוריה

ז7 ג"ג

ח1,3,4 הבעה

ח5,מיקוד היסטוריה

ח6 תרבות ישראל

ט' היסטוריה אבי

צוות:

השתלמות בית ספרית


31/10

אירועים:

ט' מעגלי שיח

י' קורס מחלץ קל

מבחנים:

י2 הבעה

י4,5,6 היסטוריה

יא1ב',4,5  הבעה

יא2,3 תנ"ך

למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

חיפוש באתר
למידה משמעותית במגידו

ארמגדון


חדשות במגידו
(10/08/17)
ספרי לימוד לשנת תשע"ח
לחצ\י לקישור בנושא


(13/08/17)
סדר יום חדש לשנת הלימודים תשעח
לחצ\י לקישור בנושא


ארכיון חדשות


הסרטונים
כל הסרטים

סקר החודש
מה את/ה הולך/ת לעשות בחופש הגדול
לעבוד
להשתזף בבריכה / בים
להשלים תוכניות בטלויזיה
ללמוד
לטייל בעולם
להתבטל
כל הסקרים

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר