עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
נהלים
טלפונים פנימיים
זמני הסעות
סדר יום כללי
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לכיתה ז
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
אתרי מקצועות הלימוד
הערכה חלופית
אומנויות
חינוך גופני
ספרות
היסטוריה
לשון
אזרחות
מתמטיקה
מדעים
גיאוגרפיה
תנ"ך
חינוך חברתי
אנגלית
מחשבת ישראל
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר
יומן מבחנים ואירועים
לוח אירועים חודשי
תהליך הכוון לחטע
כל המידע לקראת חט"ע
כלי הערכה לציונים
כלי הערכה לציונים
מסגרות
תכנית מל"א
תכנית מב"ר
הכיתות המקדמות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
הספריה - מידע כללי
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
נציגות הורית
חברי הנציגות
סיכומי ישיבות
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירוםכל הדפים

מי אנחנו

תעודות זהות


ביה"ס תיכון אזורי "מגידו" נמצא בבעלות המועצה האזורית מגידו ולומדים בו תלמידי כל הישובים של המועצה האזורית, מושב היוגב ותלמידים מיישובים נוספים. אוכלוסיית התלמידים מגוונת ואיכותית. צוות העובדים של ביה"ס מונה כמאה ועשרים איש לרבות מורים חלקיים ועובדי מנהלה. ביה"ס הנו מקיף ושש שנתי במבנהו, בנוי ופועל בדרך ייחודית ומנוהל תוך זיקה לישובים החברים בו והמיוצגים בהנהלה הרחבה של ביה"ס. בית הספר אוטונומי מבחינה כלכלית ופועל לפי עקרון של ניהול עצמי במסגרת תקציבית סגורה.

 

העקרונות החינוכיים המרכזיים בביה"ס:

·         העמדת צרכיו של התלמיד במרכז העשייה החינוכית: מתן תשובות מגוונות ואינטגרטיביות לכל תלמיד.

·         דגש על מיומנות חשיבה, למידה ושימוש בטכנולוגיה ובמידע, ועבודת צוות.

·         לימוד מיומנויות בין אישיות המסייעות לעבודת צוות.

·         גישה הוליסטית לתלמיד ולתפקידי בית הספר.

·         פיתוח גישה הומניסטית וזיקה לקהילה.

·         התחדשות ורלבנטיות כחלק מהתרבות הבית ספרית.

·         גמישות, רב מימדיות ורב תחומיות: לימוד התמצאות במצבי שינוי, מסגרות לימוד גמישות, תכניות אישיות.

 

מה מייחד את ביה"ס?

·         ביה"ס מתוכנן כך שמבנהו הפיזי והארגוני תומכים בעקרונותיו החינוכיים.

·         תכנית הלימודים היא בעלת מימדים בין תחומיים ואינטגרטיביים, מתמקדת ב"בעיות אמת" ועושה שימוש בשיטות הוראה והערכה מתקדמות.

·         בית הספר מקיים דיאלוג חינוכי מתמיד המבוסס על קשר ויחס אישי.

ייחודו של בית הספר מתקיים בשני צירים:

 

א. למידה במרכזי למידה רב תחומיים (מלר"תים):

·         ביה"ס בנוי  משישה מלר"תים, העוסקים בתחומי תוכן שונים. כל מלר"ת הוא בית, צוות מורים אוטונומי המגבש תכנית לימודים בין תחומית או אינטגרטיבית במקצועות הלימוד של המלר"ת, מאגר משאבי למידה אוטונומי (מחשבים, ציוד אורקולי וייעודי), סביבה לימודית ושיטות הוראה והערכה התומכות בתכני הלימוד.

·         תלמידי כל שכבה בביה"ס מגיעים לכל מלר"ת ליחידת ללימוד של שעתיים.

·         הסיוע לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים ניתן בתחומי המלר"ת או במרכז המסייע.

·         מנהל המלר"ת הוא חבר בהנהלת ביה"ס.

 

ב. המערך החינוכי:

לכל כ32 – 28 תלמידים יש מחנך/כת, הממלא את תפקידי הליווי והסיוע החינוכי בכל התחומים של פעילות חניכיו בבית הספר: קשר אישי זמין, קשר עם המורים, המשפחה, מערכת הייעוץ, החינוך המיוחד וכיו"ב.

 

·         המחנך/ת נפגש/ת עם קבוצתו כל בוקר למפגש בוקר , המשמש לבדיקת נוכחות והעלאת תכנים שונים. בנוסף, הוא מקיים פגישות אישיות עם חניכיו.

·         הצוות החינוכי של כל שכבה מורכב ממחנכי השכבה, מיועצת השכבה ומחבר הנהלת בית הספר.

·         החינוך החברתי ולימוד תכנים של כישורי חיים נעשה במסגרת מלר"ת כישורי חיים, העוסק בתחומי החינוך הגופני והחינוך החברתי במשולב.


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

חיפוש באתר
למידה משמעותית במגידו

ארמגדון


חדשות במגידו
(10/08/17)
ספרי לימוד לשנת תשע"ח
לחצ\י לקישור בנושא


(13/08/17)
סדר יום חדש לשנת הלימודים תשעח
לחצ\י לקישור בנושא


ארכיון חדשות


הסרטונים
כל הסרטים

סקר החודש
מה את/ה הולך/ת לעשות בחופש הגדול
לעבוד
להשתזף בבריכה / בים
להשלים תוכניות בטלויזיה
ללמוד
לטייל בעולם
להתבטל
כל הסקרים

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר