עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
הנהלת ביה"ס
ריכוז חברתי
מרפאת בית ספר
נציגות הורית בביה"ס
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
טלפונים פנימיים
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
נהלים
פוליסה לביטוח תאונות תלמידים
מידע לתלמיד
מידע לעולים לכיתה ז' - תשעח
לוח בחינות בגרות - מועד חורף תשע"ח
לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח
אתרי מקצועות הלימוד
מתמטיקה חטיבה עליונה
מתמטיקה חטיבת ביניים
אזרחות חטיבה עליונה
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר

שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
לוח צלצולים
סדר הסעות - איסופי בוקר
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מידעוני הספריה
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירום
נבחרת הרובוטיקה של מגידו

כל הדפים

אודותינו

חזון בית הספר


  בי"ס תיכון אזורי מגידו – חזון ביה"ס                      

 בית ספר תיכון אזורי מגידו שואף להוות מרכז לימודי, חינוכי וחברתי מוביל, מתחדש ואיכותי עבור כל
באיו (תלמידים, מורים, הורים וקהילה), מרכז המשולב במרחב הביוספרי של המועצה האזורית מגידו.

בית הספר שואף לכך שתלמידיו יהיו סקרנים, שוחרי דעת ובעלי יכולת של ביטוי עצמי, ויפתחו את אישיותם
לאור ערכי בית הספר בהנהגתו של צוות מורים-מחנכים בעל עוצמה ומחויבות לטיפוח למידה רב תחומית איכותית ומתקדמת, לחינוך ערכי, למנהיגות ולתרומה לקהילה.

חזון בית הספר מושתת על חמישה ערכים מרכזיים המהווים את ליבת הערכים שלו כארגון ואשר לאורם הוא מתנהל ומכוון את פעולותיו.

ערכי הליבה:

1.   מענה אישי לכל

2.   אקלים של צמיחה

3.   טיפוח תחושת שייכות וגאווה בית ספרית

4.   חינוך ערכי חברתי וטיפוח מודעות ואחריות סביבתית

5.   מחויבות למצוינות ולתהליכי הוראה ולמידה איכותיים


פירוט ערכי הליבה:

1.   מענה אישי לכל:
בית הספר שואף להעניק מענה לימודי, חינוכי וחברתי מגוון לכלל תלמידי האזור תוך שימת דגש על יחס אישי.

2.   אקלים של צמיחה:
בית הספר יטפח אקלים חינוכי המעודד צמיחה והעצמה של התלמידים ושל צוות המורים. בית הספר יטפח מחויבות הדדית ותחושת מוגנות בין כל באיו.

3.   טיפוח תחושת שייכות וגאווה בית ספרית:
בית הספר יצור ויקדם תחושת שייכות וגאווה בקרב כל באי בית הספר.

4.   חינוך ערכי – חברתי וטיפוח מודעות ואחריות סביבתית:
בית הספר יטפח מנהיגות ויקדם את החינוך הערכי תוך הדגשת מחויבות לערכי קיימות וסביבה, אחריות חברתית וכבוד הדדי.

5.   מחויבות למצוינות ולהליכי הוראה ולמידה איכותיים:
בית הספר ייצור, ויטפח סביבה לימודית מתקדמת, איכותית ומותאמת לזמן ויעודד תרבות של מצוינות בהוראה, בלמידה ובחינוך, תוך עידוד של יצירתיות וביטוי עצמי.


תמונת העתיד של בית הספר בזיקה לערכי הליבה:

ערך

תמונת עתיד מיטבית

1

מענה אישי לכל:

 

ביה"ס – מספק מענה לימודי וחינוכי איכותי לכלל תלמידי האזור.

בית הספר מתאים את מעניו ואת גודלו לקליטת תלמידים המצטרפים לאזור.

בביה"ס יש יחס אישי לכל תלמיד, מערכת מותאמת לחוזקות ולנטיות האישיות.

ביה"ס מעצים את כל התלמידים ובכללם התלמידים המתקשים ולשם כך מקיים קבוצות
למידה קטנות.

ביה"ס מקיים יום לימודים ארוך הכולל חוגים ומקיים שיתוף פעולה מלא עם האולפנות
ועם מחלקת הספורט והפנאי.

ביה"ס מקיים מסלולי לימודים מגוונים הכוללים מבחר גדול של מקצועות לימוד.
בבית הספר מתקיים גיוון בדרכי הלמידה וההוראה.

 בית הספר רואה בכל תלמיד אדם, מגלה יחס אישי ומתעניין בתלמיד מעבר
לשעות הלימודים.

        בית הספר מקיים מערכת שעורי עזר וקורסים תומכי למידה בשעות אחה"צ.

2

אקלים של צמיחה:

 

 

ביה"ס מעצים את הקבוצה החינוכית, תוך הדגשת הומניזם, פתיחות לשינוי, קידמה וטכנולוגיה.

בית הספר מקיים באופן עקבי פיתוח והעצמת הצוות החינוכי. צוות המורים הוא צוות לומד ומתחדש.המורים מחויבים לבית הספר ולתלמידים, תורמים את מירב כישוריהם ומתוגמלים בהתאם.

ביה"ס מעניק תחושת מוגנות וביטחון לכל באיו.

ביה"ס מקיים חניכה אישית לתלמידים ולמורים חדשים (כל מורה הוא מחנך)

בית הספר מקיים קשר אמיץ ושיתף פעולה עם ההורים והקהילות המרכיבות אותו והם,מצידם, מחויבים לתמיכה במערכות ביה"ס.

ביה"ס פועל באופן המאפשר לכל באי בית הספר צמיחה והתפתחות אישית.

ביה"ס מטפח תרבות שיחה ודיון ומקיים דיאלוג פורה, רב תרבותי ומשמעותי בין כל באיו.

3

טיפוח תחושת שייכות וגאווה בית ספרית:

 

 

ביה"ס מהווה מרכז חינוכי וחברתי לכל תלמידיו ללא תלות בשייכותם למסגרות
היישוביות והבלתי פורמאליות.

ביה"ס מטפח תחושת שייכות, מעמיק את הדיאלוג עם ההורים.

ביה"ס מטפח שייכות דרך יצירת מסגרת כיתתית, שכבתית ורב-גילית.

בית הספר מקיים נבחרות ספורט, וגופי ייצוג בתחום התרבות, הלימודים והחברה.

ביה"ס מהווה את המסגרת החינוכית הראשונית  בתחושת ההשתייכות של התלמיד.

ביה"ס מהווה מרכז לימודי, חינוכי וחברתי לכל באיו, תוך הדגשת פעילויות תרבות, ספורט,
וגיבוש מסורת בית ספרית בשיתוף עם ההורים  והקהילה.

הצוות החינוכי של בית הספר מהווה בהתנהגותו ובמעשיו דוגמה אישית לתלמידים.

4

חינוך ערכי – חברתי וטיפוח מודעות ואחריות סביבתית:

 

 

·        בית הספר מקיים, מטפח ומטמיע בתכניות העבודה שלו חינוך ערכי.

·        בית הספר מחנך לאהבת אדם ולדיאלוג ראוי ותרבותי עם הזולת.

·        ביה"ס מחנך לאהבת הארץ ומורשת העם, לשמירת הטבע והסביבה,

·        לסובלנות,  לקיחת יוזמה, מעורבות, קבלת השונה ואחריות אישית.

·        ביה"ס מחויב לתרבות של קיימות, למעורבות חברתית להתנדבות  ולתרומה לחברה.

·        בית הספר מקדם חינוך למנהיגות איכותית ומקיים חניכה של צעירים ע"י הבוגרים.

·        בית הספר מטפח מנהיגות תלמידים, חוגים וחברות בתנועות נוער.

·        בי"ס ירוק מחוייב לערכי קיימות ולמחוייבות ואחריות סביבתית
  המשולב במרחב הביוספרי.

 

5

מחויבות למצוינות ולהליכי הוראה ולמידה איכותיים:

 

 

בית הספר מעודד את תלמידיו ומוריו למצות את כישוריהם ומקדם מצויינות בתחומי הלימודים והחברה.

ביה"ס מחייב לטיפוח מצויינות ויצירתיות, להוראה איכותית ולסביבת למידה  מתקדמת המאפשרת ותומכת במיצוי כישוריו של כל תלמיד.

צוות המורים מקיים תרבות של מצויינות בהוראה ובחינוך ומטפח כישורי מנהיגות, שיתוף פעולה ועבודת צוות. בוגרי בית הספר הנם בעלי יכולת לימוד עצמאית ובעלי יכולות חקר ומיומנויות חשיבה.

בית הספר מקיים סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה ומותאמת לזמן. בית הספר פועל בתפיסה רב-תחומית של ההוראה תוך טיפוח מרכזי למידה בתחומים השונים.

בית הספר שואף ופועל באופן שכלל התלמידים יהיו זכאים לתעודת בגרות ומקיים חיבור למוסדות להשכלה גבוהה ולפרויקטים ותכניות של מצויינות אקדמית מחוץ לבית הספר.

 

 

מטרות בית הספר

        א.    בית הספר, על כל מרכיביו יפעל באופן מערכתי שיתמוך במתן מענה אישי מיטבי לכל תלמידיו תוך שאיפה לטפח ולקדם מענים לימודיים ומסלולי לימוד מגוונים עבורם.

        ב.  בית הספר יצור ויטפח אקלים של מוגנות ובטחון לתלמידים ולצוות.

         ג.  בית הספר יקדם ויפתח את היכולות המקצועיות, הצוותיות והאישיות של מוריו ועובדיו ויקדם מצויינות של צוות המורים תוך דגש על פיתוח מיומנויות אישיות וצוותיות.

        ד.   צוות המורים והעובדים בבית הספר יהיה בעל מחויבות למילוי תפקידיו, יפעל בהתאם לנהלים ולהחלטות ויהווה דוגמא אישית בהתנהגותו ומודל למנהיגות ולקיחת אחריות.

        ה. בית הספר יצור תחושת שייכות וגאוות יחידה בקרב התלמידים והמורים.

          ו. בית הספר יפעל תוך שותפות  עם ההורים והקהילות.

         ז. בית הספר יפעל לחיזוק הקשר של תלמידיו ומוריו לסביבה תוך מחויבות לערכי קיימות תוך זיקה למרחב הביוספרי.

        ח. בית הספר יקדם את החינוך החברתי והערכי בכל מערכותיו: בכיתות, בשכבות ולכלל בית הספר ויטפח את הכרת מורשת העם ואת המעורבות בחברה.

        ט. בית הספר יפעל למיצוי היכולת הלימודית ויטפח שאיפה להישגים לימודיים וחברתיים.

          י. בית הספר יקדם מצויינות והצטיינות של תלמידיו בכל התחומים.

 

יעדי בית הספר 

         א. הבניית מערך של ניהול פדגוגי כחלק מעבודת הנהלת בית הספר.

        ב. התארגנות מערכתית לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה בכל השכבות.

         ג. ביצוע שיפורים והתאמות במבנה ארגון הלמידה של בית הספר.

        ד. חיזוק והרחבת העשייה בתחום המוגנות בקרב הצוות, התלמידים וההורים בדגש על נושא "כבוד האדם".

        ה. הקמת מנהיגות הורים שכבתית ובית ספרית.

        ו.  טיפוח תחושת שייכות וגאווה באמצעות קיום פעילויות קבוצתיות ושכבתיות והקמת מסגרות ייצוגית של בית הספר.

       ז.  בניית תכנית חינוכית ערכית רב תחומית לשכבות י-י"ב שבמרכזה מפגש עם מגזרים שונים בחברה ומתן ביטוי לעשייה הערכית במנגנון ההערכה הבית ספרי.

      ח. הרחבה והעמקה של תכנית שח"ק ירוק תוך חיבורה לקהילות, לפעילות השכבתית ולתכנית הלמידה והעבודה המלר"תית וקידום מהלך בית ספרי לקבלת תו תקן של "בית ספר ירוק"

     ט. טיפוח וקידום מיומנויות הלמידה הבסיסיות בדגש על שכבת ז'.

      י. קידום המצוינות הלימודית תוך בחינה מחודשת של תכנית מצוינות 2000.

    יא. קידומו של מהלך פדגוגי-חינוכי להערכה ותגמול של הצטיינות ומצוינות בקרב התלמידים והמורים.

    יב. למידה, "הכשרת לבבות" והתארגנות להוראה בסביבה של כיתות חכמות.

 

יעדי ביה"ס

 

ערך ליבה- טיפוח תחושת שייכות וגאווה בית ספרית

יעדים:

1.               הטמעת הלמידה בכיתות אם בשכבת ז'

2.                יצירת הזדמנויות המאפשרות שייכות בלמידה ובמערך החברתי.

3.               חיזוק תחושת השייכות והמעורבות של צוות ביה"ס- שיתוף בפעילויות בית ספריות.

 

 ערך ליבה-מחויבות למצוינות ולתהליכי הוראה איכותיים

 

יעדים:

א.  התאמת סביבת הלמידה למאה ה - 21:

1.               עבודה עם הילקוט הדיגיטלי של מט"ח

2.                הטמעת השימוש באתר ביה"ס לצורכי למידה.

3.               הצטרפות מיטבית לתוכנית התקשוב הלאומית.

 

4.               הכנת ביה"ס לרפורמות- "עוז לתמורה" ו"אופק חדש"- עבודת צוות היגוי

 

ב.   שיפור איכות ההוראה ברמת השיעור הבודד:

1.               למידת עמיתים במטרה להביא לשיח פדגוגי- קיום מערך של צפיות מובנות.

2.               יצירת תכניות לימוד המשלבות מטרות תוכן ומיומנויות ולהביא ליצירת שפה בית ספרית.

3.               שכלול הכלים להוראה בכיתה הטרוגנית.

 

שילוב התקשוב בחזון הבית ספרי

קיומה של פדגוגיה חדשנית בביה"ס אשר תאפשר התאמת סביבת הלמידה למאה ה- 21 תוך הטמעה של  טכנולוגיית  מידע ותקשורת. תהליך זה יאפשר:

·         הכנת התלמידים לעולם המחר: רכישת מיומנויות ושימוש מושכל בטכנולוגיית המאה ה- 21, שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

·         הוראה – למידה שיתופית :  א. יצירת ידע שיתופי, ב. שיתוף בתוצרים ג. שיתופיות בלמידה ד. אינטראקציה בין המשתתפים וחיזוק ערכים של מחוייבות אישית, לקיחת אחריות, יוזמה וקבלת השונה.

·         שיפור איכות הוראה תוך שימוש מושכל במגוון אמצעים ושיטות הוראה מתקדמות.

·         שילוב כלים דיגיטלים בסבית הלמידה – כיתות חכמות, ילקוט דיגטלי , אתרי לימוד וכדומה.

·         ניהול למידה באמצעות כלים דיגיטלים המאפשרים מעקב, בקרה, משוב והערכה.

·         מתן מענה לשונות בין התלמידים -  סביבות למידה הנותנות מענה לכיתות הטרוגניות ורמות למידה שונות . מתן מענה לצרכים מיוחדים.

·         קידום תחושת השייכות והגאווה הבית ספרית- הצגת מגוון תורי למידה באמצעות האתר הבית ספרי.

·         חיזוק הקשר עם הקהילה – באמצעות האתר הבית ספרי ( הצגת מידע ותוצרים, קיומם פורומים וכדומה)


למעלה הדפסה שלח Bookmark and Share

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר