עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
הנהלת ביה"ס
ריכוז חברתי
מרפאת בית ספר
נציגות הורית בביה"ס
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
טלפונים פנימיים
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
נהלים
פוליסה לביטוח תאונות תלמידים
מידע לתלמיד
מידע לעולים לכיתה ז' - תשעח
לוח בחינות בגרות - מועד חורף תשע"ח
לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח
אתרי מקצועות הלימוד
מתמטיקה חטיבה עליונה
מתמטיקה חטיבת ביניים
אזרחות חטיבה עליונה
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר

שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
לוח צלצולים
סדר הסעות - איסופי בוקר
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מידעוני הספריה
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירום
נבחרת הרובוטיקה של מגידו

כל הדפים

ארגון בית הספר

מערכת הייעוץ


מערכת הייעוץ

מערכת הייעוץ הינה חלק ממערך ביה"ס ועובדת תוך זיקה למטרותיו.

מערכת זו ניזונה מרציונל מקצועי, לפיו עומדים התלמיד וצרכיו במרכז מטרות ביה"ס. לצורך ביצוע משימה זו עובד שרות הייעוץעם: תלמידים, מחנכים, צוותי המלר"תים, הורים וכן גורמים משמעותיים נוספים. כמו כן מעורב הצוות בפעילויות המערכתיות בביה"ס, ומיוצג בהנהלת ביה"ס ע"י רכזת היעוץ.

 

הצוות פועל תוך היוועצות הדדית ומפתח כלים המהווים משאב לכלל קהילת ביה"ס. בנוסף לזאת נענה הצוות לפניות ויוזם פעילויות והתערבויות ברמה הפרטנית והמערכתית במצבים נורמטיביים ובזמני חירום. היועצות הן חלק מצוותי השכבות ומלוות באופן קבוע את מחנכי הכיתות, וכן נפגשות עם מורים נוספים לפי הצורך.

 

עבודה עם המלר"תים: לכל מלר"ת משובצת יועצת שעובדת ושותפה להתנהלות המלר"ת בשיתוף פעולה עם מנהל המלר"ת והמורים. בביה"ס פועלת באופן קבוע ושוטף ועדת יעוץשתפקידה איתור, ליווי ודיון בצרכים אישיים בתחום הפרט של תלמידי ביה"ס. הועדה מופעלת ע"י רכזת הייעוץ וחברים בה מנהל ביה"ס, פסיכולוג ביה"ס, רכזת החינוך המיוחד ונציגת החונכות. הועדה ממליצה על מענים רלוונטיים תוך שיתוף פעולה עם ההורים, התלמיד והגורמים החינוכיים.

 

אנו עובדות בשיטת הדלת הפתוחה, זמינות לתלמידים כיחידים ואף כקבוצות,להורים ולצוות ביה"ס.

אנו מזמינות את המחנכות, התלמידים וההורים לפנות ישירות או בתיווך אל יועצת השכבה ומקוות לשיתוף פעולה פורה !

 

         דבורה בר-צור    גליה פז        חן אלאל    רוני וילדר   אילון צור
                                       זיוה אוחיון

למעלה הדפסה שלח Bookmark and Share

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר