עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
הנהלת ביה"ס
ריכוז חברתי
מרפאת בית ספר
נציגות הורית בביה"ס
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
טלפונים פנימיים
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
נהלים
פוליסה לביטוח תאונות תלמידים
מידע לתלמיד
מידע לעולים לכיתה ז' - תשעח
לוח בחינות בגרות - מועד חורף תשע"ח
לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח
אתרי מקצועות הלימוד
מתמטיקה חטיבה עליונה
מתמטיקה חטיבת ביניים
אזרחות חטיבה עליונה
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר

שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
לוח צלצולים
סדר הסעות - איסופי בוקר
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מידעוני הספריה
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירום
נבחרת הרובוטיקה של מגידו

כל הדפים

ארגון בית הספר

רכז מוגנות


רכז מוגנות בבית הספר – הגדרת תפקידים ומשימות

 

כללי
רכז המוגנות ממונה על ידי המנהל באישור ההנהלה לשנה אחת. בתום השנה ניתן לחדש את המינוי. סמכויות הרכז מואצלות לו על ידי המנהל. עבודת רכז המוגנות תתבצע בשלושה תחומים עיקריים:

 

1. תחום המניעה

 

2. טיפול באירועים שוטפים

 

3. כתובת להורים ולתלמידים

 

פירוט התפקידים והמשימות לפי תחומים

 

1. מניעה:

 

א. הרכז יהיה שותף וחבר בצוות המוגנות הבית ספרי יחד עם יועצת, מנהל בית הספר ומורים נוספים.

 

ב. הרכז יבצע פיקוח ובקרה על ביצוע תורנויות המורים, כולל דיווח למנהל ומנהלת המלר"ת על מורה שלא הגיע לתורנות. הטיפול המשמעתי במורים שלא התייצבו לתורנות יהיה באחריות מנהלת המלר"ת ומנהל בית הספר.

 

ג. הרכז יסייע בהטמעת כללי בית הספר מול הצוותים החינוכיים וצוותי המלר"תים וייכנס לכיתות בתיאום עם המחנכות.

 

ד. הרכז יהיה נוכח בחצר בית הספר בהפסקות ובשיעורים (בתיאום עם מנהלת המלר"ת בו עובד הרכז).

 

ה. הרכז יהווה כתובת למורים ולמחנכות בשאלות הנוגעות למוגנות.

 

2. טיפול באירועים שוטפים :

 

א. הרכז יהווה כתובת לטיפול בהפרות משמעת חריגות בכיתות/בחצר בית הספר. כאשר מתרחשת הפרת משמעת חמורה במהלך יום הלימודים, הפנייה המיידית תהיה למזכירות בית הספר, ומזכירת בית הספר תפנה לאדם שפנוי באותה שעה (אם הרכז מלמד או איננו פנוי, יטפל במקרה זה גורם אחר והרכז ייכנס לתמונה בהמשך). יודגש כי בבעיות משמעת שאינן חמורות (איחורים, הפרעות למהלך השיעור, וכו') על המורה, אם הוא חש שמיצה את סמכותו, לפנות למנהלת המלר"ת או למחנכת. אם הן אינן פנויות באותה שעה יטפל בכך המורה עצמו ויפנה אליהן לאחר השיעור. רכז המוגנות יעורב מיידית על ידי מזכירות בית הספר רק במקרים של הפרות משמעת חמוריות או במקרי אלימות.

 

ב. הרכז יהווה סמכות לבירורים משמעתיים עם התלמיד ועם הוריו. הפנייה לרכז המוגנות תיעשה על ידי מחנכת או מנהלת מלר"ת כאשר יש צורך בסמכות בית ספרית. הכוונה היא שלאחר שמוצה הטיפול ע"י שני גורמים אלו, יטפל באירוע רכז המוגנות . רכז המוגנות יהיה זמין לשיחות בירור בבקרים לפני מפגש הבוקר והחל משעה 14:00 בימים שיוגדרו ע"י המנהל. הרכז יהיה אחראי להוצאת סיכום כתוב של שיחות הבירור עם העתק למחנכת להורים ולתיק התלמיד. רכז המוגנות יגיש דו"ח אירועים שבועי למנהל בית הספר וייפגש עמו על בסיס קבוע.

 

ג. במסגרת תפקידו, יהיה רכז המוגנות מוסמך להשעות תלמיד מבית הספר למשך זמן של עד יומיים, תוך ידוע מנהל בית הספר. השעיה למשך זמן ארוך יותר תחייב אישור מנהל. הרכז יעביר את הטיפול למנהל במקרים שבהם התלמיד הושעה, אך הפרות המשמעת חוזרות, או כאשר הוא סבור שהנושא מצריך התערבות מנהל.

 

ד. רכז המוגנות יהיה בקשר עם המורים המבצעים השהיות, ויעודכן מיידית במקרים שבהם תלמיד לא הגיע להשהיה או ביצע הפרות משמעת במהלך ההשהיה.

 

3. כתובת להורים ולתלמידים :
א. רכז המוגנות יהווה כתובת עבור תלמידים המבקשים לדווח על פגיעה בתחושת המוגנות שלהם או של חבריהם.
ב. רכז המוגנות יהווה כתובת להורים בשאלות הנוגעות לכללי המוגנות וכן כתובת לדיווח על אירועי משמעת.

 


למעלה הדפסה שלח Bookmark and Share

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר