עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
הנהלת ביה"ס
ריכוז חברתי
מרפאת בית ספר
נציגות הורית בביה"ס
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
טלפונים פנימיים
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
נהלים
פוליסה לביטוח תאונות תלמידים
מידע לתלמיד
מידע לעולים לכיתה ז' - תשעח
לוח בחינות בגרות - מועד חורף תשע"ח
לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח
אתרי מקצועות הלימוד
מתמטיקה חטיבה עליונה
מתמטיקה חטיבת ביניים
אזרחות חטיבה עליונה
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר

שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
לוח צלצולים
סדר הסעות - איסופי בוקר
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מידעוני הספריה
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירום
נבחרת הרובוטיקה של מגידו

כל הדפים

מידע כללי

נהלי מוגנות ואקלים


נהלים וכללים בשגרת החיים בבית הספר

 

נהלי מוגנות ואקלים – תיכון אזורי מגידו

 

כללי המוגנות – התנהגויות מצופות

טווח התגובה על חריגה מהכללים

הופעה בתלבושת בית-ספרית

·          יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת – חולצה שלא חושפת בטן או חזה או גב, ושאינה גזורה, ומכנסיים באורך שמכבד את התלמיד

·          נוכחות בביה"ס מחייבת לבוש בגד עליון עם סמל בית-הספר מלפנים

·          מעיל מחייב שמתחתיו יהיה בגד עליון תקני

·          אין להוסיף כתובות ללבוש עליון מלפנים

·          ניתן להוסיף כתובות על גב הבגד העליון באישור מנהל/ת בית-הספר

·          חובת נעילת מנעל בשטח בית-הספר

ü          הפניית התלמיד למרכז תבונ"ה

ü          מציאת מענה לשינוי הלבוש כתנאי להמשך נוכחות בביה"ס

ü          מניעת כניסה לשיעורים בלבוש לא הולם ורישום ההיעדרות כלא מוצדקת

ü           בהיעדר לבוש – קריאה להורים לקחת את התלמיד הביתה

ü           חזרה על חריגה מהנדרש תביא להשעיה מביה"ס וברור עם ההורים כתנאי לחזרה

שימוש במכשירים אלקטרוניים (טלפון נייד, mp ועוד)

·         שימוש בכל מכשיר אלקטרוני במהלך השיעור פוגע בריכוז ובקשב של התלמיד ועקב כך נפגע תהליך הלמידה

·         בכל מהלך השיעור ימצאו כל המכשירים הנ"ל אך ורק בתוך תיק התלמיד במצב כבוי (או רוטט)

·         התלמיד מנוע משימוש במכשירים בכל מהלך השיעור

·         במקרים חריגים (ציפייה לשיחה חשובה) מחובתו של התלמיד לבקש לפני השיעור רשות מהמורה להשאיר את המכשיר דולק.

·         במקרים חריגים בלבד, ואך ורק באישור של המורה, יתאפשר לתלמיד להאזין למוסיקה באוזניות במהלך השיעור (מסייע בריכוז במבחן)

ü           חריגה ראשונה: המכשיר יוחרם על ידי המורה ויוחזר לתלמיד בסיום השיעור.

ü           חריגה שניה: המכשיר יוחרם ע"י המורה ויועבר למזכירת ביה"ס. המכשיר יוחזר לתלמיד בסוף היום

ü      חריגה שלישית: המכשיר יוחרם על ידי המורה ויועבר למרכז תבונ"ה. המכשיר יוחזר רק להורי התלמיד, שיידרשו להגיע לשם כך לביה"ס.

ü      סירוב למסור את המכשיר: תלמיד שיסרב למסור את המכשיר למורה יוצא מהשיעור ויושעה למחרת מהלימודים, וזאת עד ברור הנושא עם הוריו

 


נהלי מוגנות ואקלים – תיכון אזורי מגידו

 

כללי המוגנות – התנהגויות מצופות

טווח התגובה על חריגה מהכללים

כניסה בזמן לשיעורים

·          הצלצול מתבצע דקה לפני תחילת השיעור

·          כניסה לאחר יותר מדקה נחשבת לאיחור

·          כניסה באיחור של יותר מ-5 דקות מאפשרת אי הכנסת התלמיד לשיעור (ע"פ שיקול דעת המורה)

·          דין כניסה בזמן למפגש בוקר כדין כל שיעור

ü          איחור בכניסה לשיעור יפחית 1/2 נקודה בציון

ü          חט"ב: איחור מעל 5 דקות יביא להפניה למזכירת ביה"ס עם פתק הפניה מהמורה. התלמיד יישאר בתבונ"ה או יישלח חזרה לשיעור.

ü          חט"ע: באיחור מעל 5 דקות שמורה למורה האפשרות שלא להכניס את התלמיד לשיעור ותירשם לו היעדרות ללא אישור.

ü          כאשר תלמיד לא יוכנס לכיתה יופעל כלפיו נוהל כמו בהוצאה משיעור (ראו בהמשך)

ü          חט"ב: צבירת 3 איחורים תביא להשהיה בשיעורים 7+8 באחד מימי השבוע

נוכחות בשיעורים

·          נוכחות מלאה בשיעורים חיונית ללמידה תקינה. היעדרות פוגעת במוגנות התלמידים ובלימודיהם

·          היעדרות צפויה מראש מחייבת הודעה מראש ותאום עם המחנכת

·          היעדרות עם סיבה מוצדקת מחייבת אישור של ההורים להיעדרות ופרוט הסיבה

·          היעדרות מעל 3 ימים בשל סיבה בריאותית מחייבת אישור של רופא

·          היעדרות עם אישור מחייבת את התלמיד להציג את אישור המחנכת בפני המורה שמשיעורו נעדר

·          היעדרות משיעור מחייבת את התלמיד להשלים את החומר שנלמד בשיעור

·          ביצוע מבחן שהתקיים כאשר התלמיד נעדר תתאפשר במועד ב' שנקבע במערכת, זאת רק במידה וההיעדרות מוצדקת

·          לתלמיד שמורה אפשרות להיעדרות אחת בשנה בשל אירוע משפחתי, בתאום מראש

ü           כל היעדרות שאין עליה אישור מביאה לפגיעה בציון כפי שיפורט במסמך נפרד (ראה נספח)

ü           חט"ב: כל היעדרות ללא אישור תביא להשהיה בשיעורים 7+8 באותו שבוע, בתאום מוקדם בין המחנך/ת להורים

ü           בעקבות היעדרות שלישית משיעור יתקיים ברור בנוכחות ההורים ויישקלו תגובות נוספות

ü           היעדרות מעל 10% משיעור במקצוע כלשהו תביא לאי-עמידה בדרישות אותו מקצוע, על המשתמע מכך.

ü           היעדרות ללא אישור משיעור בו היה מבחן תאפשר לתלמיד להיבחן במועד ב' תוך הפחתה של 20 נקודות מהציון

נהלי מוגנות ואקלים – תיכון אזורי מגידו

כללי המוגנות – התנהגויות מצופות

טווח התגובה על חריגה מהכללים

תפקוד בשיעורים

·         השיעור יתנהל על בסיס של  הקשבה, יחס של כבוד לדובר והימנעות מזלזול, חוצפה ופגיעה בזולת.

·         אסורה כל התנהגות אלימה - פיזית ומילולית כאחת – בין תלמיד לתלמיד, תלמיד למורה או מורה לתלמיד !

·         על התלמידים להישמע להוראות המורה ולפעול על-פי הנחיותיו.

·         עם תחילת השיעור על המורה והתלמידים להיות בכיתה ערוכים ומצוידים בכל הנדרש לשיעור. (ציוד לימודי, בקבוק-מים, נייר אף וכדומה).

·         הישיבה במהלך כל השיעור תעשה בצורה תרבותית המכבדת את כל השותפים לשיעור. יש לשבת על כסאות ואין להרים רגליים על כיסאות או שולחנות.

·         על התלמידים לשבת במקומם במהלך כל השיעור. יציאה מהכיתה והסתובבות יתאפשרו באישור המורה בלבד.

·         באחריות התלמידים ומחובתם לאפשר את קיום השיעור כסדרו ולא לעסוק בכל פעילות הפוגעת בתהליך הלמידה. (זה כולל בין השאר: שיחות חולין, נמנום, עשיית שעורי-בית, קריאת חומר שאינו קשור לנלמד, אכילה, תסרוקות ואיפור, זריקת חפצים ו/או לכלוך, וכדומה).

·         יש לשמור על שלמות כל הציוד והרכוש, פרטי וכללי כאחד, הנמצאים בכיתה. (זה כולל, בין השאר, איסור לקשקש על שולחנות, קירות וכדומה).

·         בתום השיעור על המורה והתלמידים לדאוג להשאיר את הכיתה נקייה ומסודרת.

·         על המורה לסיים את השיעור על-פי לוח זמני השיעורים בבית-הספר.

ü          שלב א': התרעה – תאמר לתלמיד בדרך שתישמע ע"י התלמידים בכיתה ותתמקד בהבהרת התגובה הצפויה במידה והחריגה מהנוהל תימשך ("כרטיס צהוב")

ü          התרעה תתבצע במקרים של חוסר נכונות לבצע מטלה נדרשת ואו במצב של הפרעה מתמשכת למהלך השיעור.

ü          שלב ב': הוצאה מהכיתה – תיעשה במקרים בהם ההתרעה לא הועילה ו/או במצבים בהם החריגה מהנוהל מחייבת תגובה מיידת חריפה ("כרטיס אדום")

ü          הוצאה תתבצע במקרה בו תלמיד ממשיך להתנהג בצורה חריגה לאחר שקיבל התרעה על התנהגותו

ü          הוצאה בגין אלימות : בכל מצב של התנהגות אלימה כלפי תלמיד או מורה יוצא התלמיד מהכיתה

ü          הוצאה בגין חבלה: בכל מצב של חבלה מכוונת ברכוש אישי או בציוד יוצא התלמיד מהכיתה

ü          הוצאה בגין יחס מעליב: בכל מצב של יחס מעליב או מזלזל כלפי תלמיד או מורה יוצא התלמיד מהכיתה

ü          הוצאת תלמיד חט"ב תחייב הפנייה למזכירות בית-הספר להמשך טיפול.

ü          כל הוצאת תלמיד משיעור תביא לפגיעה בציון התקופתי (מחצית א' או ב')

ü          הוצאת תלמיד מ-3 שיעורים תביא לקיום ברור, אותו תיזום המחנכת

ü          תגובה לסירוב תלמיד לצאת משיעור תהייה בהבהרת משמעות המעשה. אם עדיין לא יוצא ומפריע לניהול השיעור – ייקרא מנהל המלר"ת לטפל בבעיה

ü          כל סירוב לצאת משיעור תביא להשעיית התלמיד ולברור לאחר מכן

 

נהלי מוגנות ואקלים בתחומי האלימות השונים – תיכון אזורי מגידו

הערה: נהלים אלו ודרכי התגובה נלקחו מתוך הוראות קבע בחוזר מנכ"ל תשע/1(א), 1בספטמבר 2009

 

כללי המוגנות כלפי התנהגויות חריגות

טווח התגובה על חריגה מהכללים

וונדליזם – אלימות כלפי רכוש

·          השחתת ריהוט

·          פגיעה בקירות ו/או קשקוש עליהם

·          פגיעה במתקני מים

·          השחתת ציוד בשירותים

·          פגיעה והשחתה של כל ציוד אחר – השייך לכלל או לפרט

ü          עצירת האירוע

ü          השעיה ליום אחד מבית-הספר

ü          זימון ההורים לבירור יחד עם התלמיד

ü          תשלום הנזק על ידי התלמיד/ים הפוגע/ים

 

אלימות כלפי הזולת – מילולית ופיזית (שלא חלה עליה חובת דיווח על פי חוק)

·          אלימות מילולית חמורה (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, אחר)

·          אלימות מילולית בעלת גוון מיני

·          אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה)

·          חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים

·          הצקות ומעשה בריונות

ü          עצירת האירוע

ü          שיחת בירור מיידית + רישום האירוע על ידי המעורבים באירוע

ü          יידוע מחנך/ת הכיתה

ü          יידוע ההורים על ידי המחנך/ת

ü          השעיה מבית-הספר

ü          זימון לבירור בהשתתפות אחד ההורים

ü          חזרה על דפוס התנהגות יביא לעירוב מפקחת בית-הספר

אלימות כלפי הזולת – מילולית ופיזית (כזו שחלה עליה חובת דיווח על פי חוק)

·          נשיאת מכשירים מסוכנים – אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה, וכו'.

·          שימוש בנפצים

·          שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית-הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או באינטרנט)

·          נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות

·          הפרת כללי ההתנהגות בטיולים ובפעילויות חוץ-בית ספריות במקרים האלה: היעלמות, התנהגות מסכנת את הפרט ואת האחרים, אלימות, הטרדה ופגיעה מינית, שימוש באלכוהול ובסמים

ü          הפסקת הפגיעה במהירות המרבית

ü          דיווח ע"י המנהל/ת לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה, מפקח/ת ביה"ס, מנהל מחלקת חינוך במועצה

ü          כינוס צוות חירום של ביה"ס לקביעת דרכי הטיפול באירוע בהלימה להנחיות

ü          בטיולים – החזרת המעורבים מן הטיול והמשך טיפול משמעתי וחינוכי בבית-הספר + שיקול דעת למניעת השתתפות באירועים דומים בעתיד

ü          השעיית התלמיד לטווח של 3-5 ימים.

ü          זימון התלמיד והוריו לברור המקרה

ü          פגיעה בציון במרכיב התנהגות

 

 


נהלי מוגנות ואקלים בתחומי האלימות השונים (המשך)

אלימות כלפי הזולת – מילולית ופיזית - המשך (שחלה עליה חובת דיווח על פי חוק)

·         גרימת חבלה חמורה לקטין במסגרת חינוכית שכתוצאה ממנה הוא נזקק לטיפול רפואי במקרים האלה:

·          מעשי אלימות הנעשים תך שימוש בכלי נשק, בחומרים, בכלים או במכשירים מסוכנים

·          תקיפה גופנית שבה תלמידים נפגעים או שנגרם בה סיכון לשלומם

·          אלימות הנעשית בהשפעת סמים ואלכוהול

·          אלימות קבוצתית שבה אדם נפגע או חשש לאלימות כזאת, בין אם מדובר בתלמידים או בקבוצות מעורבות של תלמידים וזרים

ü          הפסקת הפגיעה במהירות המרבית

ü          דיווח לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה, מפקח/ת ביה"ס, מנהל מחלקת חינוך במועצה

ü          יידוע הורי התלמיד/ים כולל בכתב.

ü          השעיית התלמיד לטווח של 5-8 ימים

 

עברות מין

בהתאם לחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), סעיף 2.1-2, "התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים"

עברות סמים

על פי הוראות בחוזר מיוחד ו', התשנ"ח, "נוהל הטיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים"

אלימות שהדיווח עליה למשטרה / לפקיד סעד נתון לשיקול דעת המנהל/ת

·          אלימות חוזרת

 

 

 

 

 

 

 

 

·          אלימות מילולית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי

 

 

 

 

 

 

·          אלימות פיזית או פגיעה מינית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי

ü      הפסקת הפגיעה במהירות המרבית

ü      דיווח לגורמים חיצוניים על-פי שיקול דעת המנהל/ת

ü      השעית התלמיד לטווח של 5-8 ימים

ü      יידוע ההורים

ü      ערוב המפקח/ת הכולל לשם קבלת החלטות לתגובה, כולל פתיחת הליך להעברת התלמיד למוסד חינוכי אחר.

 

ü      קיום שיחה בין התלמיד לבין העובד הנפגע

ü      יידוע ההורים והזמנתם לשיחה

ü      ענישה והתערבות חינוכית ע"פ נסיבות העניין וחומרתו

ü      השעיית התלמיד ע"פ שיקול דעת המנהל/ת

ü      התלמיד הפוגע יידרש לפעול פעולה מתקנת כלפי עובד ההוראה הנפגע

 

ü      השעיית התלמיד כתגובה מיידית ולא יאוחר מסוף יום הלימודים.

ü      השעיה לטווח של 5-8 ימים

ü      בחינת אפשרות העברת התלמיד לכיתה אחרת עם שובו מההשעיה

ü      ערוב המפקח/ת הכולל לשם קבלת החלטות לתגובה, כולל פתיחת הליך להעברת התלמיד למוסד חינוכי אחר


נוהל פעולה במקרה של פגיעה גופנית

 

פעולות מיידיות

ý         הפסקת הפגיעה במהירות המרבית (כולל הזעקת מבוגרים נוספים, ובלית ברירה גם הזמנת משטרה. במקרה של ריב אלים בין תלמידים יותר לאיש הצוות להתערב ולהפריד בין הניצים תוך הפעלת כוח סביר)

ý         יידוע הורי התלמיד הנפגע

ý         פינוי לבית החולים במידת הצורך, בליווי איש צוות מוכר או ההורים/מי מטעמם

ý         הצמדת מורה לילד הפוגע עד לקבלת החלטה בטווח הקרוב

ý         כינוס צוות מצומצם להתייעצות חירום לצורך בירור פרטי האירוע, החלטות מיידיות וחלוקת תפקידים בטווח המיידי

ý         דיווח למפקח כולל ולרשות המקומית

ý         בדיקת הצורך בדיווח לפקיד סעד או למשטרה ודיווח במידת הצורך

ý         יידוע הורי הילד הפוגע (אלא אם יש הוראה אחרת מן המשטרה) והזמנתם באופן מיידי לקחת אתותו הביתה

ý         יידוע צוות המורים לגבי המידע הידוע לצוות המצומצם.

 

פעולות בטווח הקצר(סיום עד לתחילת יום הלימודים הבא)

ý         במידת האפשר שיחה עם התלמידים המעורבים.

ý         מתן הדרכה למורים לגבי אופן ניהולה של השיחה בכיתה

ý         מסירת מידע לתלמידים וקיום פעילויות חינוכיות

ý         התערבות חינוכית בקרב התלמידים העדים או הצופים, תמיכה בהם וליווים

ý         הענקת תמיכה וליווי רגשי לנפגעים תוך שמירה על ניטרליות (בלי להשפיע על חקירת המשטרה, אם היא מתקיימת)

ý         היערכות בית הספר לתגובה כלפי התלמידים הפוגעים וקבלת החלטה בנדון

ý         קיום תקשורת עקבית עם הפוגעים ועם הוריהם לצורך ליווי והעברת המסרים של בית הספר

ý         יידוע מעגלי ההתייחסות השוני אודות עמדת בית הספר כלפי האירוע ואודות אופי התגובה שננקטה

ý         יידוע יו"ר ועד ההורים / ועד ההורים / כלל הורי התלמידים בכתב או באמצעות פגישה ודיון ישיר.


נספח: השפעת חיסורים ללא אישור על ציון המחצית הסופי

 

משמעות: אין מרכיב נוכחות בין אירועי ההערכה, אלא הפחתה בסוף מהציון הסופי, לפי המפתח שבטבלה.

הסבר: מתחת לכל מספר שיעורים (1 עד 13) מופיע חישוב האחוז של ההיעדרות מסך השעות במחצית. 

שורה מתחת מופיע מספר הנקודות שיש להפחית מהציון הסופי של התלמיד בגין ההיעדרויות.

 

ש"ש = שעה שבועית (כמה שיעורים בשבוע במקצוע)

ש"ס = חישוב מספר השעות הנלמדות בסמסטר אחד באותו מקצוע.

ל.ע.ב = לא עומד בדרישות – בשל היעדרות מעל מכסת גג ("קו אדום") יקבל ציון מתחת 55.

 

 

שיעורים "רגילים"

מספר היעדרויות >

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

מספר נקודות שמופחתות בגין  שיעור/ים מהם נעדר התלמיד

ש"ש

ש"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

15

2

5

10

20

30

ל.ע.ב

 

 

 

 

 

 

 

2

30

1

2

5

10

15

20

25

30

35

ל.ע.ב

 

 

 

3

45

1

2

4

7

10

15

20

25

30

35

ל.ע.ב

 

 

4

60

1

2

3

5

7

10

12

15

20

25

30

35

ל.ע.ב

5

75

1

1

2

3

4

5

6

7

10

12

15

20

25...

6

90

1

1

2

3

4

5

6

7

10

12

15

20

25...

 

 

שיעורים שלנוכחות מרכיב מרכזי (חנ"ג, חנ"ח, אומנות וכדומה)

מספר היעדרויות >

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

מספר נקודות שמופחתות בגין  שיעור/ים מהם נעדר התלמיד

ש"ש

ש"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

30

2

5

10

20

25

35

ל.ע.ב

 

 

 

 

 

 

3

45

1

3

5

10

15

20

25

30

ל.ע.ב

 

 

 

 

4

60

1

2

3

5

7

10

12

15

20

25

30

ל.ע.ב

 

 

 

 


למעלה הדפסה שלח Bookmark and Share

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר