עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
הנהלת ביה"ס
ריכוז חברתי
מרפאת בית ספר
נציגות הורית בביה"ס
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
נהלים
טלפונים פנימיים
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
מידע לתלמיד
מידע לעולים לכיתה ז' - תשעח
לוח בחינות בגרות - מועד חורף תשע"ח
לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח
אתרי מקצועות הלימוד
אתר מתמטיקה ט
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר

שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
לוח צלצולים
סדר הסעות - איסופי בוקר
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מידעון הספריה
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירום
נבחרת הרובוטיקה של מגידו
כל הדפים

שכבות

שכבה ט'

מערכת שעות


מערכת ט1

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

מפגש בוקר

ענבל פז

מפגש בוקר

ענבל פז

מפגש בוקר

ענבל פז

מפגש בוקר

ענבל פז

מפגש בוקר

ענבל פז

1

ספרות

 

הבעה,

פרוייקט טל

חינוך חברת

 

תנ"ך

 

מדעים,

מתמטיקה

2

הבעה,

פרוייקט טל

ערבית

ספרות תמיכה, שילוב

חנ"ג בנות, בנים

 

תנ"ך

 

מדעים,

מתמטיקה

3

ערבית,

ספורט אתגרי,

שילוב

אנגלית

 

מדעים,

מתמטיקה

היסטוריה

 

אומנות

 

4

תנ"ך

 

היסטוריה

 

מדעים,

מתמטיקה

 

אומנות

 

5

אנגלית

 

מדעים,

מתמטיקה

ספרות

 

היסטוריה

 

אנגלית

 

6

מתמטיקה

 

מדעים,

מתמטיקה

אנגלית

 

חנ"ג בנות, בנים

 

מתמטיקה,

מדעים

7

מתמטיקה,

מדעים

 

הבעה

חינוך חברתי

 

ספרות

 

8

 

 

 

 

מתמ מצוינות

9

 

 

 

 

מתמ מצוינות

מערכת ט2


 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מיכל שוורץ

מפגש בוקר

מיכל שוורץ

מפגש בוקר

מיכל שוורץ

מפגש בוקר

מיכל שוורץ

מפגש בוקר

מיכל שוורץ

1

ספרות

 

הבעה,

פרוייקט טל

חנ"ג בנים, בנות

 

אזרחות

 

מתמטיקה,

מדעים

2

אזרחות

 

ערבית

ספרות תמיכה, שילוב

חינוך חברתי

 

גיאוגרפיה

 

מתמטיקה,

מדעים

 

3

ערבית,

ספורט אתגרי,

שילוב

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

 

הבעה,

פרוייקט טל

 

אומנויות

4

גיאוגרפיה

 

ספרות

 

מתמטיקה,

מדעים

ערבית

אומנויות

5

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

גיאוגרפיה

 

ספרות

 

אנגלית

 

6

מתמטיקה

 

מתמטיקה,

מדעים

אנגלית

 

חינוך חברתי

 

מתמטיקה

,מדעים

7

מתמטיקה,

מדעים

 

הבעה,

פרוייקט טל

חנ"ג בנים, בנות

 

אזרחות

8

 

 

 

 

מתמ מצוינות

9

 

 

 

 

מתמ מצוינות

מערכת ט3


 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

מפגש בוקר

איריס אלברסהיים

מפגש בוקר

איריס אלברסהיים

מפגש בוקר

איריס אלברסהיים

מפגש בוקר

איריס אלברסהיים

מפגש בוקר

איריס אלברסהיים

1

תנ"ך

 

הבעה,

פרוייקט טל

חינוך חברתי

ספרות

 

מתמטיקה,

מדעים

2

הבעה,

פרוייקט טל

ערבית

ספרות תמיכה, שילוב

 

חנ"ג בנות, בנים

אזרחות

 

מתמטיקה,

מדעים

3

ערבית,

ספורט אתגרי,

שילוב

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

ספרות

 

אומנויות

4

אזרחות

 

תנ"ך

 

מתמטיקה,

מדעים

ערבית

אומנויות

5

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

אזרחות

 

תנ"ך

 

אנגלית

 

6

מתמטיקה

 

מתמטיקה,

מדעים

אנגלית

 

חנ"ג בנות, בנים

מתמטיקה,

מדעים

7

מתמטיקה,

מדעים

 

הבעה,

פרוייקט טל

חינוך חברתי

אזרחות

8

 

 

 

 

מתמ מצוינות

9

 

 

 

 

מתמ מצוינות

מערכת ט4


 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

מפגש בוקר

ליאורה משה

מפגש בוקר

ליאורה משה

מפגש בוקר

ליאורה משה

מפגש בוקר

ליאורה משה

מפגש בוקר

ליאורה משה

1

ספרות

 

הבעה,

פרוייקט טל

חנ"ג בנות, בנים

הבעה

 

מתמטיקה,

מדעים

2

גיאוגרפיה

 

ערבית

ספרות תמיכה, שילוב

 

חינוך חברתי

 הבעה

 

מתמטיקה,

מדעים

3

ערבית,

ספורט אתגרי,

שילוב

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

ספרות

 

אומנויות

4

הבעה

 

גיאוגרפיה

 

מתמטיקה,

מדעים

ערבית

אומנויות

5

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

היסטוריה

פרויקט טל

גיאוגרפיה

 

אנגלית

 

6

מתמטיקה

 

מתמטיקה,

מדעים

אנגלית

 

חינוך חברתי

 

מתמטיקה,

מדעים

7

מתמטיקה,

מדעים

 

ספרות

 

חנ"ג בנות, בנים

היסטוריה

8

 

 

 

 

מתמ מצוינות

9

 

 

 

 

מתמ מצוינות

מערכת ט5


 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

מפגש בוקר

רותם קיפניס

מפגש בוקר

רותם קיפניס

מפגש בוקר

רותם קיפניס

מפגש בוקר

רותם קיפניס

מפגש בוקר

רותם קיפניס

1

היסטוריה

 

הבעה,

פרוייקט טל

חנ"ג בנות, בנים

היסטוריה

 

מתמטיקה,

מדעים

2

תנ"ך

 

ערבית

ספרות תמיכה, שילוב

חינוך חברתי

תנ"ך

 

מתמטיקה,

מדעים

3

ערבית,

ספורט אתגרי,

שילוב

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

הבעה,

פרוייקט טל

 

אומנויות

4

ספרות

 

ספרות

 

מתמטיקה,

מדעים

ערבית

אומנויות

5

אנגלית

 

מתמטיקה,

מדעים

היסטוריה

 

ספרות

 

אנגלית

 

6

מתמטיקה

 

מתמטיקה,

מדעים

אנגלית

 

חינוך חברתי

מתמטיקה,

מדעים

7

מתמטיקה,

מדעים

 

הבעה,

פרוייקט טל

חנ"ג בנות, בנים

תנ"ך

8

 

 

 

 

מתמ מצוינות

9

 

 

 

 

מתמ מצוינות

מערכת ט6


 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

מפגש בוקר

עדנה רום

מפגש בוקר

עדנה רום

מפגש בוקר

עדנה רום

מפגש בוקר

עדנה רום

מפגש בוקר

עדנה רום

1

היסטוריה

 

מתמטיקה,

 

לשון

 

אנגלית

 

כלבנות מעשי

 

2

מתמטיקה

 

היסטוריה

 

חנ"ג בנות, בנים

 

מדעים

 

כלבנות מעשי

 

3

אנגלית

 

מתמטיקה

תנ"ך

 

כלכלת בית,נגרות

אומנויות

4

 

 

מתמטיקה

 

כלכלת בית,נגרות

 

אומנויות

5

ספורט אתגרי

תנ"ך

היסטוריה

לשון

תנ"ך

6

מדעים

לשון

אנגלית

חנ"ג בנות, בנים

חינוךלמעלה הדפסה שלח Bookmark and Share

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר