עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
הנהלת ביה"ס
ריכוז חברתי
מרפאת בית ספר
נציגות הורית בביה"ס
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
נהלים
טלפונים פנימיים
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
מידע לתלמיד
מידע לעולים לכיתה ז' - תשעח
לוח בחינות בגרות - מועד חורף תשע"ח
לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח
אתרי מקצועות הלימוד
אתר מתמטיקה ט
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר

שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
לוח צלצולים
סדר הסעות - איסופי בוקר
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ח
קטלוג
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מידעון הספריה
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירום
נבחרת הרובוטיקה של מגידו
כל הדפים

שכבות

שכבה י"א

מערכת שעות


לחץ תכנית חודשית לחץ תכנית שנתית לחץ הודעות

 

מערכת שעות שבועית - שכבת יא' תשע"ב

      מערכת שבועית -  יא'1 - מב"ר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0

מפגש בוקר 
גליה פז

מפגש בוקר 
גליה פז

מפגש בוקר 
גליה פז

מפגש בוקר 
גליה פז

מפגש בוקר 
גליה פז

1

היסטוריה 
סימה דהאן , אבי אלקיים

היסטוריה,ספרות אבי, אורית 

ספרות,לשון אורית ברקאי,
טליה גלינדס

ספרות,היסטוריה
אורית ברקא, סימה דהאן

אנגלית

2

לשון 
דורית מס,
טליה גלינדס

תנ"ך 
שושן קורן

אזרחות 
סימה דהאן

תנ"ך 
שושן קורן

אנגלית

3

אזרחות 
סימה דהאן

מתמטיקה

לשון,ספרות דורית מס,
אורית ברק.

תנ"ך 
שושן קורן

חינוך תעבורתי דני נהב

4

מתמטיקה

מתמטיקה

תנ"ך 
שושן קורן

אנגלית

חנ"ג עמיחי ,מיכאל 

5

גיאוגרפיה 
קרן קלדרון

אזרחות 
סימה דהאן

היסטוריה 
סימה, אבי 

גיאוגרפיה 
קרן קלדרון

היסטוריה 
סימה , אבי

6

גיאוגרפיה 
קרן קלדרון

אנגלית

היסטוריה סימה , אבי

גיאוגרפיה 
קרן קלדרון

מתמטיקה

7

מתמטיקה אניה ,אינה

גיאוגרפיה 
קרן קלדרון

חנ"ג עמיחי ,מיכאל

ספרות,לשון אורית ברקאי,
דורית מס

8

מתמטיקה אניה 

גיאוגרפיה 
קרן קלדרון

חנוך תעבורתי
דני נהב

ספרות,לשון אורית ברקאי,
דורית מס


 

מערכת שבועית - יא'2 אתגר 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0

מפגש בוקר 
חנה רביד

מפגש בוקר 
חנה רביד

מפגש בוקר 
חנה רביד

מפגש בוקר 
חנה רביד

מפגש בוקר 
חנה רביד

1

אזרחות 
ארנון ארזי

היסטוריה 
שולה גיא

תיב"ם,עיצוב גרפי
יהושע , עדנה

תיב"ם,תולדות עיצוב גרפי 
יהושע , הדס

אנגלית

2

היסטוריה 
שולה גיא

היסטוריה 
שולה גיא

תיב"ם,עיצוב גרפייהושע , עדנה

תיב"ם,תולדות עיצוב גרפי 
יהושע , הדס

אנגלית

3

שיעור מחנך 
חנה רביד

מתמטיקה

תיב"ם 
יהושע אלטמן

חינוך תעבורתייוסי סבאג

חנ"געמיחי,מיכאל

4

מתמטיקה

מתמטיקה

תיב"ם,תולדות עיצוב גרפי
יהושע , הדס

אנגלית

היסטוריה 
שולה גיא

5

תיב"םסמי ,יהושע

חינוך תעבורתייוסי סבאג

תיב"ם,יישומי מחשב 
יהושע, עדנה

תיב"ם 
יהושע אלטמן

אזרחות 
ארנון ארזי

6

תיב"ם סמי ,יהושע

אנגלית מאיה ,תדהר

תיב"ם,יישומי מחשב
י
הושע , עדנה

תיב"ם 
יהושע אלטמן

מתמטיקה

7

תיב"ם/סדנהסמי אסרף

עיצוב גרפי,
תיב"ם 
עדנה , סמי

תיב"ם 
סמי אסרף

8

תיב"ם/סדנהסמי אסרף

עיצוב גרפי,תיב"ם עדנה חדשי , סמי אסרף

תיב"ם,חנ"ג 
סמי ,עמיחי,מיכאל

מערכת שבועית - יא'3 מקדמת

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0

מפגש בוקר 
חיה יהושוע

מפגש בוקר 
חיה יהושוע

מפגש בוקר 
חיה יהושוע

מפגש בוקר 
חיה יהושוע

מפגש בוקר
חיה יהושוע

1

מתמטיקה
ורדה ,תמי

אזרחות 
ארנון ארזי

כלבנות עיוני 
אורלי רפאלי

היסטוריה,היסטוריה
עינב , ענבל פז

אנגלית 
טינה כהן

2

מתמטיקה ורדה  ,תמי

כלבנות עיוני 
אורלי רפאלי

היסטוריה,היסטוריה
עינב , ענבל פז

תנ"ך 
חיה יהושוע

אנגלית 
טינה כהן

3

היסטוריה,היסטוריה
עינב , ענבל פז

פוטו שופ,אוטומציהעדנה ח,יוסי סבאג

מתמטיקה ורדה  ,תמי

מתמטיקה
ורדה  ,תמי

חינוך תעבורתי 
יוסי סבאג

4

תרפיה בתנועה,
לשון
שירה רמון,עופר ר 

פוטו שופ,אוטומציה
עדנה ח.,יוסי סבאג

אזרחות 
ארנון ארזי

אנגלית 
טינה כהן

כלבנות מעשי 
גלבוע

5

אזרחות 
ארנון ארזי

היסטוריה,היסטוריהעינב , ענבל פז

תנ"ך 
חיה יהושוע

לשון,שיעור מחנךעופר ,חיה 

כלבנות מעשי 
גלבוע

6

כלבנות עיוני 
אורלי רפאלי

אנגלית 
טינה כהן

ספורט אתגרי 
יוסי זרקא

חינוך תעבורתי 
יוסי סבאג

כלבנות מעשי 
גלבוע

7

מתמטיקה 
ורדה פישמן

8

ספורט אתגרי 
יוסי זרקא


 

מערכת שבועית - יא'4

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0

מפגש בוקר 
שושן קורן

מפגש בוקר 
שושן קורן

מפגש בוקר 
שושן קורן

מפגש בוקר 
שושן קורן

מפגש בוקר
שושן קורן

1

ספרות 
שרה אנגל

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל, חנ"ג, מדעים

כימיה,מדעים,תרבות
חנ"ג,קולנוע

תנ"ך 
שושן קורן

אנגלית

2

היסטוריה 
רות רובנס

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל, חנ"ג, מדעים

כימיה,מדעים,תרבות
חנ"ג,קולנוע

לשון 
חנה לי

אנגלית

3

אזרחות 
א
רנון ארזי

מתמטיקה

תנ"ך 
שושן קורן

היסטוריה 
רות רובנס

חינוך חברתי 
גליה פז

4

מתמטיקה

מתמטיקה

לשון 
חנה לי

אנגלית

חנ"ג 
עמיחי,מיכאל 

5

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
תולדות האמנות 

לשון 
חנה לי

היסטוריה 
רות רובנס

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
תולדות

היסטוריה 
רות רובנס

6

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
עיצוב גרפי 

אנגלית

אזרחות 
ארנון ארזי

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
תולדות האמנות 

מתמטיקה

7

מתמטיקה אניה ,אינה

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה,
עיצוב גרפי,

חנ"ג 
עמיחי,מיכאל

ספרות 
שרה אנגל

כימיה,מדעים,
תרבות,חנ"ג,מדעים

8

מתמטיקה 
אניה פרוסק

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה,
עיצוב גרפי, 

חינוך חברתי 
גליה פז

ספרות 
שרה אנגל

כימיה,מדעים,
תרבות,חנ"ג,מדעים

9

קולנוע,אומנות
עיצוב גרפי

 

 

 

מדעי המחשב 
אילן זר כבוד

10

קולנוע,אומנות
עיצוב גרפי

מדעי המחשב 
אילן זר כבוד

מערכת שבועית - יא'5

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0

מפגש בוקר 
נאווה רייס

מפגש בוקר 
נאווה רייס

מפגש בוקר 
נאווה רייס

מפגש בוקר 
נאווה רייס

מפגש בוקר 
נאווה רייס

1

היסטוריה 
רות רובנס

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל 
חנ"ג,מדעים

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל,
חנ"ג,קולנוע

היסטוריה 
רות רובנס

אנגלית

2

אזרחות 
דפנה גל

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל ,
חנ"ג,מדעים, 
 

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל
חנ"ג,קולנוע

תנ"ך 
עידית אוזנה

אנגלית 

3

ספרות 
שרה אנגל

מתמטיקה

ספרות 
שרה אנגל

לשון 
דפנה גל

חנ"ג 
עמיחי ,מיכאל 

4

מתמטיקה

מתמטיקה

היסטוריה 
רות רובנס

אנגלית

חינוך תעבורתי 
דני נהב

5

ערבית,גיאוגרפיה,
ביולוגיה,פיזיקה,
תולדות האמנות

לשון 
דפנה גל

תנ"ך 
עידית אוזנה

ערבית,גיאוגרפיה,
ביולוגיה,פיזיקה,
תולדות האמנות

ספרות 
שרה אנגל

6

ערבית,גיאוגרפיה,
ביולוגיה,פיזיקה,
עיצוב גרפי

אנגלית

לשון 
דפנה גל

ערבית,גיאוגרפיה,
ביולוגיה,פיזיקה,
תולדות האמנות

מתמטיקה

 

7

מתמטיקה
אניה ,אינה 

ערבית,גיאוגרפיה,
ביולוגיה,פיזיקה,
עיצוב גרפי

חנוך תעבורתי
דני נהב

היסטוריה 
רות רובנס

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל
חנ"ג,מדעים

8

מתמטיקה 
אניה פרוסק

ערבית,גיאוגרפיה,
ביולוגיה,פיזיקה,
עיצוב גרפי

חנ"געמיחי,מיכאל

אזרחות 
דפנה גל

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל
חנ"ג,מדעים

9

קולנוע,אומנות,
עיצוב גרפי

מדעי המחשב
אילן זר כבוד

10

קולנוע,אומנות,
עיצוב גרפי

מדעי המחשבאילן זר כבוד

מערכת שבועית - יא'6 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0

מפגש בוקר 
אורית ברקאי

מפגש בוקר 
אורית ברקאי

מפגש בוקר 
אורית ברקאי

מפגש בוקר 
אורית ברקאי

מפגש בוקר 
אורית ברקאי

1

היסטוריה 
שולה גיא

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל,חנ"ג

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל,
חנ"ג,קולנוע

לשון 
טליה גלינדס

אנגלית

2

ספרות 
אורית ברקאי

כימיה,מדעים,
תרבות ישראל,חנ"ג
 

כימיה,מדעים,
תרבות שראל,
חנ"ג,קולנוע

אזרחות 
דפנה גל

אנגלית

3

תנ"ך 
ליאת ירדן

מתמטיקה

היסטוריה 
שולה גיא

תנ"ך 
ליאת ירדן

חנ"ג 
עמיחי,מיכאל

4

מתמטיקה

מתמטיקה

לשון 
טליה גלינדס

אנגלית

חינוך חברתי 
קרן קלדרון

5

ערבית,גיאוגאפיה
ביולוגיה,פיזיקה
תולדות האמנות 

היסטוריה 
שולה גיא

אזרחות 
דפנה גל

ערבית,גיאוגאפיה
ביולוגיה,פיזיקה
תולדות האמנות 

היסטוריה
שולה גיא

6

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
עיצוב גרפי
 

אנגלית

לשון 
טליה גלינדס

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
תולדות האמנות 

מתמטיקה

7

מתמטיקה
אניה,אינה 

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
עיצוב גרפי
 

חינוך חברתי
קרן קלדרון

ספרות 
אורית ברקאי

כימיה,מדעים
תרבות ישראל,
חנ"ג,

8

מתמטיקה 
אניה פרוסק

ערבית,גיאוגרפיה
ביולוגיה,פיזיקה
עיצוב גרפי
 

חנ"ג 
עמיחי, מיכאל

ספרות 
אורית ברקאי

כימיה,מדעים
תרבות ישראל,
חנ"ג,

9

קולנוע,אומנות,
עיצוב גרפי

מדעי המחשבאילן זר כבוד

10

קולנוע,אומנות,
עיצוב גרפי

מדעי המחשבאילן זר כבוד


 

 

 


למעלה הדפסה שלח Bookmark and Share

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר