Summary

מרחבי כיתה ולימוד כולל כלים רבים כגון מאגר קבצים, פורומים, משימות מתוקשבות ועוד

LMS

המומחיות שלנו היא לבנות כלים לניהול למידה וידע לארגונים

נשמח להכיר אתכם ולהנדס
את הפתרון הטוב ביותר עבורכם

אנחנו אוהבים לספק ערך ומקבלים המון בחזרה מהלקוחות שלנו

סקולי היא ספק רשמי של משרד החינוך ופעילה במאות בתי ספר ורשתות 

כלים מרכזיים

בסקולי אנחנו תופרים את סביבת הקורסים ב LMS על פי צרכי הארגון. בין היתר התמקדות בסרטונים ומדיה, התמקדמות בחומרים כתובים ומבחנים, קצב ההתקדמות של הלומד, ממשקי הקוס מול מערכות נספות ועוד ועוד. הלומדים הם נקודת המוצא וה LMS צריך לשרת באופן מיטבי אותם בצורה ידידותית. 

תכנון וניהול מערכת שעות לקורסים ופעילויות ב LMS באופן גמיש וחכם כולל מערכת חכמה לבניית לוז אוטומטי המתחשב באילוצים והעדפות שלכם 

בעלי תפקידים מקבלים גישה לדש בורד שמאפשר צפייה בנתונים הרלוונטיים כולל ביצועים פרטניים ודוחות כללים לקבוצות השונות. 

המערכת מזהה ומנטר את כמות הזמן שהלומדים משקיעים בתוך ה LMS, את מספר הניסיונות שלהם לביצוע משימות ועוד מדדים רלוונטים עבורכם

יכולות ויתרונות

נשמח לשמוע מכם ולנסות לספק ערך

זו יכולה להיות התחלה של ידידות מופלאה...

contact