ניהול פדגוגי ומערכת שעות

Summary

הפיצו מידע רלוונטי כגון שינויי מערכת, גלריות ועדכונים ברחבי בית הספר: חדר מורים ומסדרונות.