ניהול פדגוגי ומערכת שעות

ניהול הסעות

סקולי מאפשרת לבתי ספר שתלמידיהם מגיעים בהסעות, לנהל את ההסעות ולציין את האיסוף והפיזור של התלמידים באופן יומי. 
תלמיד שלא הגיע בהסעה, ידווח ככזה ואף יועבר באופן אוטומטי למערכת ניהול הלמידה למוריו באותו היום, כך שידעו שלא הגיע. 

כמו כן, מודול ההסעות מאפשר יכולות נוספות בהתאם להגדרות בית הספר כגון צפייה של ההורים בפרטי ההסעה ותקשורת ישירה עם הנהג.